Grupper som vill ha aktiviteter i samband med middag kan i samråd med oss hyra bastun eller nyttja våra stora gräsytor.
Kubbspel finns att låna.